logo judo

Souhlas se zpracováním fotografii a videi

  • Zaškrtnutím políčka „Uděluji souhlas“ uděluji správci zapsanému spolku Judo do škol z.s., IČ: 06245081, sídlem Foerstrova 1134/61, 779 00 Olomouc, souhlas s uveřejněním svých fotografii a videozáznamů pořízených na tréninkách nebo jednorázových akcích pořádaných Judo do škol na oficiálních internetových stránkách Judo do škol a na oficiálních facebookových stránkách Judo do škol. 

 

  • Beru na vědomí, že fotografie, videa a jejich obsah mohu vlastnoručně kontrolovat prostřednictvím procházení výše specifikovaných stránek, kterých se souhlas týká. 

 

  • Dále zaškrtnutím políčka potvrzuji, že beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv vzít zpět, a to buď v celém rozsahu nebo pouze pro jednotlivé fotografie/video. 

 

  • Zpětvzetí souhlasu lze učinit prostřednictvím odvolání zaslaného na adresu Foerstrova 1134/61, 779 00 Olomouc, případně ústním sdělení předsedovi Juda do škol.